logo

Søk

Du er her:

Politiattest

Ordningen i korte trekk:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Oppsal Håndball som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

  • Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest.
  • Håndballstyret oppnevner en person som er ansvarlig for å avkreve politiattest.
  • Oppsal Håndball sender inn søknad om politiattest på vegne av de som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må fremvise den for den styreoppnevnte personen i Oppsal Håndball.
  • Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos Oppsal Håndball.
  • Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


Oppsal Håndball kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene via e-post politiattest@idrettsforbundet.no eller på telefon 800 30 630

       

Oppsal IF Håndball
Vetlandsveien 49
0671 OSLO

Tlf: 45 22 46 12 webmaster@oppsalhandball.no

 

SPONSORER OG SAMARBEIDSPARTNERE