logo

Søk

Du er her:

Dugnadsvakter for aktive medlemmer i Oppsal Håndball

Oppsal håndball er en foreldredrevet klubb der alle aktive medlemmer må ta dugnadsvakter. Alle lag fra de minste til og med 18 års-lagene får dugnadsvakter fordelt på kiosk, kampsekretariat og billettsalg. Ved store arrangement settes det også opp hallvakter. Seniorlagenes dugnad er deltagelse på håndballskoler i sommerferie, høstferie og vinterferie.

Alle disse dugnadene er med på å skaffe klubben inntekter som er nødvendige for driften. I tillegg er kampsekretariat helt nødvendig for å få avviklet kampaktiviteten i klubben.

Følgende funksjoner i Oppsal Håndball er fritatt fra vakter:

  • En hovedtrener og en assistenttrener pr lag
  • Arrangementskomiteen som har faste oppgaver/ansvarsområder til våre arrangement i Oppsal Arena.
  • Klubbens Styremedlemmer
  • Materialforvalter

I tillegg fritas enkeltpersoner som bidrar vesentlig på andre måter i klubben. Disse blir fritatt av styret etter innstilling fra vaktansvarlig og daglig leder.

Det kan godt være at noen av lagene har foreldre som arbeider ekstra for gruppen, og da er det opp til gruppen selv å frita denne personen for vakter og deretter fordele vedkommendes vakter på de andre i laget. Foreldrekontakt er ett eksempel på en slik funksjon som vi vet at lagene ofte velger selv å frita.

Antall vakter i løpet av en sesong varierer noe. For sesongen 2016/2017 blir det ca. 3-4 vakter per halvår. Klubben planlegger etter beste evne, men det er til dels andre enn klubben som planlegger arrangementer i hallen. Det vil derfor av og til være behov for ekstra vakter på kort varsel. Belastningen for dette prøver vi å fordele etter beste evne.

 

       

Oppsal IF Håndball
Vetlandsveien 49
0671 OSLO

Tlf: 45 22 46 12 webmaster@oppsalhandball.no

 

SPONSORER OG SAMARBEIDSPARTNERE