logo

Søk

Du er her:

  • Hjem
  • Nyheter
  • Cardio Kickboxing vs Oppsal Håndball - endelig avsluttet

GRASROTANDELEN

Cardio Kickboxing vs Oppsal Håndball - endelig avsluttet

Den 29. november 2016 besluttet Norges Høyesteretts ankeutvalg at anken fra Cardio Kickboxing, ved Terje Wick Andersen, mot Oppsal Håndball forkastes.

Tvisten mellom Cardio Kickboxing og Oppsal Håndball oppsto da Oslo kommune endret driftsmodell av Oppsal Arena. Cardio Kickboxing fikk tilbud fra Oslo kommune om fortsatt leie, men da på andre premisser.

Forliksrådet
Dette aksepterte ikke Cardio Kickboxing og tok saken til forliksrådet. Der fikk Cardio Kickboxing delvis medhold, og Oppsal Håndball aksepterer et forlik.

Tingretten
Cardio Kickboxing aksepterer ikke forliket og stevner Oppsal Håndball for tingretten. I tingretten vinner Oppsal Håndball fram og Cardio Kickboxing ble dømt til å betale saksomkostninger for begge parter.

Lagmannsretten
Cardio Kickboxing anker saken til Borgarting lagmannsrett. Borgarting lagmannsrett forkaster saken.

Høyesterett
Cardo Kikboxing anker så Borgarting lagmannsretts beslutning, om å forkaste saken, til Høyesterett. Den 29. november 2016 besluttet Norges Høyesteretts ankeutvalg at anken forkastes. Cardio Kickbox blir dømt til å dekke egne og Oppsal Håndballs sakskostnader.

Lettet styreleder
- Dette har vært en lang og krevende sak for styret og administrasjonen i Oppsal Håndball. Vi er selvfølgelig svært fornøyd med Høyesteretts beslutning. Saken har blitt prøvd for alle rettsinstanser og vi kan nå endelig legge saken bak oss, sier styrets leder Christina Bøttger.

       

Oppsal IF Håndball
Vetlandsveien 49
0671 OSLO

Tlf: 45 22 46 12 webmaster@oppsalhandball.no

 

SPONSORER OG SAMARBEIDSPARTNERE