logo

Søk

Du er her:

GRASROTANDELEN

Informasjon fra styret

Oppsal Håndball saksøkt av T.W. Andresen’s Cardio Kickboxing og Vannteknikk

Driftsavtalen med Oslo kommune ble som kjent endret med virkning fra 1.1.2015. Som følge av endringene i driftsavtalen, ble Oppsal Håndball nødt til å begrense brukere av hallen. T.W. Andresen’s Cardio Kickboxing og Vannteknikk aksepterte ikke å miste treningstimer og brakte Oppsal Håndball inn for forliksrådet.

Etter ikke å ha fått medhold for sitt krav i forliksrådet, har selskapet nå brakt saken inn for tingretten med krav om erstatning på kr 202.402,- Den nærmere bakgrunn er at utleie av hallen ikke er tillatt til kommersielle aktører, kun medlemmer av Oslo Idrettskrets eller aktører godkjent av Oslo Kommune. Oslo Kommune krevde således at timeutleie til T.W. Andresen’s Cardio Kickboxing og Vannteknikk opphørte med virkning fra 1/12-14. Dette kravet hadde Oppsal Håndball ikke annen mulighet enn å etterkomme.

Oppsal Håndball leier og har leiet ut treningstimer til en rekke forskjellige aktiviteter, f.eks. [turn, dans, karate]. T.W. Andresen’s Cardio Kickboxing og Vannteknikk har siden 2009 leiet treningstimer i Oppsal Arena på timebasis for kurs i kickboxing, i henhold til muntlige avtaler m/ timeoppsett med Oppsal Håndball. T.W. Andresen’s Cardio Kickboxing og Vannteknikk er etterskuddsvis fakturert for faktisk bruk av treningstimer og er ikke blitt fakturert en fast forhåndsavtalt månedsleie. Timeforbruket kunne variere avhengig av TWAs behov den enkelte måned. De muntlige avtalene mellom Oppsal Håndball og T.W. Andresen’s Cardio Kickboxing og Vannteknikk om bruk av hallen ble inngått i forkant av hvert semester, på våren for høstsemesteret og på vinteren for vårsemesteret. T.W. Andresen’s Cardio Kickboxing og Vannteknikk hadde tilsvarende påmelding for sine medlemmer to ganger i året, henholdsvis vinter og vår, hvoretter behovet for bruk av hallen ble avklart.

Oppsal Håndball har engasjert advokat og bestrider rettmessigheten av erstatningskravet, og krever utestående faktura for leie av treningstimer høsten 2014 betalt.

Styret

       

Oppsal IF Håndball
Vetlandsveien 49
0671 OSLO

Tlf: 45 22 46 12 webmaster@oppsalhandball.no

 

SPONSORER OG SAMARBEIDSPARTNERE