logo

Søk

Du er her:

GRASROTANDELEN

Planlegging neste sesong

SU-bredde og ansettelsesutvalget i Oppsal Håndball har i den siste tiden jobbet med kartlegging av spillergruppene og trenersituasjonen for neste sesong.

Vi er veldig glade for den positive driven og engasjementet som er i klubben, og takker foreldre/foresatte varmt for den gjerningen som legges ned for de yngre lagene i klubben.

Slik det ser ut pr. i dag vil i god tid før 1. mai ha klarlagt trenerkabalen for sesongen 2013/2014.

Mange av trenerne har etterlyst et trenermøte blant annet for å få informasjon om neste sesong. Et slikt møte vil komme så fort administrasjonen og de forskjellige arbeidsgruppene i klubben har ferdigstilt arbeidet rundt den sportslige organiseringen.

Vi regner med at dette arbeidet er ferdig kort tid etter påske.

Vi vil da sørge for at det blir innkalt til et trenermøte med informasjon om sesongen som kommer, og når treningstider for sesongen 2013/2014, samt prosessen rundt denne kan forventes å foreligge. Tidspunkt og innhold for møtet, kommer vi tilbake til så fort det lar seg gjøre.

Inntil da håper vi at dere kan lage en status over spillerstallen og tenker igjennom hvor mange lag og på hvilke nivå laget/ene skal meldes opp for kommende sesong.

Frist for å melde på lag er 30. april og vil bli koordinert av klubben.

 

Med ønske om en god påske

SU-bredde og ansettelsesutvalget i Oppsal Håndball.

       

Oppsal IF Håndball
Vetlandsveien 49
0671 OSLO

Tlf: 45 22 46 12 webmaster@oppsalhandball.no

 

SPONSORER OG SAMARBEIDSPARTNERE