Velkommen til Oppsal Arena

Vi gleder oss over at håndballsesongen er igang igjen, og til å ta deg imot i våre haller som publikum.

Vi gjør alt vi kan for at alle arrangementer skal være trygge, og har stort fokus på smittevern. Vi har, som alle andre arrangører, regler vi må følge.