Velkommen til Oppsal Arena

Alle grupper må ha med seg en egen smittevernansvarlig, som sørger for:

  • At gruppen stiller opp i merket sone utenfor hallen, holder avstand innad i gruppen samt til andre grupper
  • Bidrar til ro og orden i rekkene når hallvakter henter gruppene puljevis
  • At alle i sin gruppe får spritet hender ved inngang til hallen
  • At det leveres en fullstendig liste over alle (voksne og barn/ungdom) som deltar på treningen
  • At treningen avsluttes minimum 5 minutter før oppsatt tid, slik at det blir tid til å sprite over alle kontaktflater, og at gruppen forlater hallen via rømningsveier tilknyttet hver enkelt treningsflate.

Vi ber om at tidene respekteres, slik at alle får trent så mye som mulig.

Alle som har symptomer på covid-19 skal bli hjemme!

Hver gruppe / kohort skal være på max 20 barn/ungdom (trenere kommer i tillegg)

Det kan være 2 kohorter á inntil 20 barn/undom på hver baneflate (hel håndballbane), forutsatt at man skiller klart mellom banehalvdelene med f.eks. kjegler.

Barn/ungdom under 20 år har fritak fra avstandskravet under selve treningen, men ikke utenfor banen.