Vi ønsker alle hjertelig velkommen tilbake til Oppsal Arena.

Følgende retningslinjer gjelder i forbindelse med trening :

Alle som har symptomer på covid-19 skal bli hjemme!

  • Alle grupper må ha med seg en egen smittevernansvarlig.
  • Smittevernansvarlig skal registrere seg ved ankomst
  • Smittevernansvarlig sørger for at at gruppen stiller opp i merket sone utenfor hallen, holder avstand innad i gruppen samt til andre grupper
  • Smittevernansvarlig bidrar til ro og orden i rekkene når hallvakter henter gruppene puljevis
  • Smittevernansvarlig bistår slik at alle i sin gruppe får spritet hender ved inngang til hallen
  • Smittevernansvarlig skal sørge for at det føres og oppbevares en fullstendig liste over alle (voksne og barn/ungdom) som deltar på treningen (skal ikke leveres i hallen)
  • Garderobene i Oppsal Arena ikke åpne for vanlig bruk. Lag som kan benytte garderobe har fått beskjed om dette. Ny vurdering vil bli gjort 01.10.2021
  • At treningen avsluttes minimum 5 minutter før oppsatt tid, slik at det blir tid til å sprite over alle kontaktflater, og at gruppen forlater hallen via rømningsveier tilknyttet hver enkelt treningsflate.
  • Vi ber om at tidene respekteres, slik at alle får trent så mye som mulig.

Anbefalt gruppestørrelse for alle aldersgrupper som oppholder seg på samme treningsareal samtidig er 30 personer (innendørs) 

Vi anbefaler at foreldre ikke oppholder seg i hallen under/etter trening.

For mer utfyllende informasjon – se FHI sine sider